Bachmann MK2's back in stock 07/07/2006

Back in Stock 39-342 BR Mk2a FK Corridor First NSE 39-402 BR Mk2s BFK Brake Corr First NSE 39-412 BR Mk2a BFK Brake Corr First NSE

39-380 BR Mk2s BSO Brake Open Second Blue/Grey 39-400 BR Mk2s BFK Brake Corr First Blue/Grey 39-410 BR Mk2a BFK Brake Corr First Blue/Grey

39-381 BR Mk2a BSO Brake Open Second Intercity 39-401 BR Mk2s BFK Brake Corr First Intercity 39-411 BR Mk2a BFK Brake Corr First Intercity

Price - £16.95 each